Address

740 E 17th St
Minneapolis MN 55404
United States
  • Open Monday-Saturday, 7 a.m. to 3 p.m.
  • Metro Transit bus routes 2, 5, 9, 14